บริการเด่นประจำเดือน

พบบริการจากผู้บริการชั้นนำ

บริษัทฯ มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการแนะนำรายชื่อผู้ให้บริการแต่อย่างใด เป็นเพียงการมุ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและบุคคลทั่วไปเท่านั้น โดยการว่าจ้างหรือใช้บริการ จากผู้ให้บริการตามรายชื่อที่บริษัทฯ จัดหาให้นั้น ถือว่าเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างลูกค้าและผู้ใช้บริการ บริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และการให้บริการดังกล่าว

รายชื่อผู้รับเหมาและผู้ให้บริการ

ประเภท
ชื่อบริษัท-รายละเอียด
พื้นที่
เบ็ดเตล็ด
บจก.3ที อินซูเลชั่น
จำหน่ายวัสดุเบ็ดเตล็ดในบ้าน
896824620
กรุงเทพ และปริมณฑล
เบ็ดเตล็ด
KR Film
จำหน่ายฟิล์มกรองแสงบ้าน/รถยนต์
874957099
กรุงเทพ และปริมณฑล
เบ็ดเตล็ด
langrod
ช่างยนต์
866182540
กรุงเทพ และปริมณฑล
เบ็ดเตล็ด
คูสสต๊าฟ
จำหน่ายฟิล์มกรองแสงบ้าน/รถยนต์
896844800
กรุงเทพ และปริมณฑล
เบ็ดเตล็ด
ไดนาสตีมิลเลี่ยนแนร์
บริการทำความสะอาด
882590730
กรุงเทพ และปริมณฑล
×

เข้าสู่ระบบ

อีเมล์
รหัสผ่าน
×