บริการเด่นประจำเดือน

พบบริการจากผู้บริการชั้นนำ

บริษัทฯ มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการแนะนำรายชื่อผู้ให้บริการแต่อย่างใด เป็นเพียงการมุ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและบุคคลทั่วไปเท่านั้น โดยการว่าจ้างหรือใช้บริการ จากผู้ให้บริการตามรายชื่อที่บริษัทฯ จัดหาให้นั้น ถือว่าเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างลูกค้าและผู้ใช้บริการ บริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และการให้บริการดังกล่าว

รายชื่อผู้รับเหมาและผู้ให้บริการ

ประเภท
ชื่อบริษัท-รายละเอียด
พื้นที่
งานสวนและพื้นที่ภายนอกอาคาร
บริษัท อาร์ แอนด์ วี แลนด์สเคป จำกัด
ช่างออกแบบสวน/จัดสวน
087-083-8986 , 02 -1869627
กรุงเทพ และปริมณฑล
งานสวนและพื้นที่ภายนอกอาคาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮากไม้แลนด์สเคป
ช่างออกแบบสวน/จัดสวน
087-1748348 ,085-7071490
เชียงใหม่
งานสวนและพื้นที่ภายนอกอาคาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนศิวโรจน์การ์เด้น
ช่างออกแบบสวน/จัดสวน
089-6944609, 0896137732
กรุงเทพ และปริมณฑล
งานสวนและพื้นที่ภายนอกอาคาร
กรุงเทพ และปริมณฑล
งานสวนและพื้นที่ภายนอกอาคาร
บริษัท เอส พี กรีน การ์เด้น จำกัด
ช่างออกแบบสวน/จัดสวน
085-9400880
กรุงเทพ และปริมณฑล
×

เข้าสู่ระบบ

อีเมล์
รหัสผ่าน
×