บริการเด่นประจำเดือน

พบบริการจากผู้บริการชั้นนำ

บริษัทฯ มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการแนะนำรายชื่อผู้ให้บริการแต่อย่างใด เป็นเพียงการมุ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและบุคคลทั่วไปเท่านั้น โดยการว่าจ้างหรือใช้บริการ จากผู้ให้บริการตามรายชื่อที่บริษัทฯ จัดหาให้นั้น ถือว่าเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างลูกค้าและผู้ใช้บริการ บริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และการให้บริการดังกล่าว

รายชื่อผู้รับเหมาและผู้ให้บริการ

ประเภท
ชื่อบริษัท-รายละเอียด
พื้นที่
งานประปา
NS Innovation Co.,Ltd.
ติดตั้งปั๊มน้ำ / ซ่อมปั๊มน้ำ
866126621
กรุงเทพ และปริมณฑล
งานประปา
บจก.ซีสเต็มเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส
ติดตั้งปั๊มน้ำ / ซ่อมปั๊มน้ำ
840839995
กรุงเทพ และปริมณฑล
งานประปา
ร้าน เค การช่าง
ช่างประปา
870040514
กรุงเทพ และปริมณฑล
งานประปา
กรุงเทพ และปริมณฑล
งานประปา
บจก.อุเทนการประปา
ช่างประปา
873489794
กรุงเทพ และปริมณฑล
×

เข้าสู่ระบบ

อีเมล์
รหัสผ่าน
×