บริการเด่นประจำเดือน

พบบริการจากผู้บริการชั้นนำ

บริษัทฯ มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการแนะนำรายชื่อผู้ให้บริการแต่อย่างใด เป็นเพียงการมุ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและบุคคลทั่วไปเท่านั้น โดยการว่าจ้างหรือใช้บริการ จากผู้ให้บริการตามรายชื่อที่บริษัทฯ จัดหาให้นั้น ถือว่าเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างลูกค้าและผู้ใช้บริการ บริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และการให้บริการดังกล่าว

รายชื่อผู้รับเหมาและผู้ให้บริการ

ประเภท
ชื่อบริษัท-รายละเอียด
พื้นที่
งานไฟฟ้าและงานเครื่องปรับอากาศ
DD TOP SERVICE
งานระบบไฟฟ้าและเน็ตเวิร์ค
865331711
กรุงเทพ และปริมณฑล
งานไฟฟ้าและงานเครื่องปรับอากาศ
ร้าน 4MAN Technology
งานระบบไฟฟ้าและเน็ตเวิร์ค
893013911
กรุงเทพ และปริมณฑล
งานไฟฟ้าและงานเครื่องปรับอากาศ
ร้าน Clinic Air & Service
ช่างไฟฟ้า
860773871
กรุงเทพ และปริมณฑล
งานไฟฟ้าและงานเครื่องปรับอากาศ
ร้าน JSJ ENGINEERING
งานระบบไฟฟ้าและเน็ตเวิร์ค
868406910
กรุงเทพ และปริมณฑล
งานไฟฟ้าและงานเครื่องปรับอากาศ
หจก.K.P.Service
งานระบบไฟฟ้าและเน็ตเวิร์ค
892214833
กรุงเทพ และปริมณฑล
×

เข้าสู่ระบบ

อีเมล์
รหัสผ่าน
×