6 Gardening tips for Beginners


 
จำนวนผู้เข้าชม : AmazingCounters.com

 

1. รสนิยมต้องมาก่อน
การจัดสวนควรเริ่มต้นจากรสนิยมของเจ้าของบ้าน บางคนชอบสัมผัสบรรยากาศเต็มไปด้วยสีเขียวทั้งจากไม้ใหญ่ ไม้พุ่มหรือไม้ คลุมดินก็ต้อง “สวนทรอปิคัล” เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของบ้านเรา ดูแลง่ายดี ถ้าชอบมีสีสันก็ต้อง “สวนอังกฤษ” ที่แสนคลาสสิก โรแมนติก และอบอุ่น แต่ถ้าเล็กกะทัดรัดก็ต้อง “สวนญี่ปุ่น” ที่ให้ความรู้สึกสงบไปกับธรรมชาติบําบัดจากเสียงไผ่ลู่ลม นกร้อง นํ้าใสไหลเย็นเกิดสมาธิ 

2. ตรวจสอบพื้นที่ ทิศทางลม และแสงแดด
สํารวจบริเวณบ้าน ศึกษาสภาพแวดล้อม อากาศ ตําแหน่ง ของแสงแดดที่ส่องเข้ามาภายในบ้าน ทิศทางลม หรือการประเมินความเสียหายหากจัดสวนด้วยต้นไม้ใหญ่ เช่น กิ่งไม้หักใส่รถ หรือหักไปในบ้านข้างเคียง

3. ออกแบบสวน
หลังเตรียมพื้นที่ ปรับสภาพดินให้ชุ่มชื้นแล้ว ควรเริ่มต้นร่างแบบกับสิ่งที่อยากให้ มีในสวน โดยร่างลงในกระดาษว่าอยากจะเอาอะไรมาใส่ลงไปในสวน เช่น นํ้าพุ ต้นไม้ยืนต้นใหญ่เล็ก ตามขนาดของพื้นที่ ไม้ประดับหลากสายพันธุ์ ทําบ่อนํ้า ทําที่นั่งเล่นอ่านหนังสือ จิบกาแฟ

4. Check List ต้นไม่ที่ใช่ ดอกไม้ที่ชอบ 
จดรายการต้นไม้ ดอกไม้ และไม้ประดับที่ใจเราชอบ และเหมาะสมกับพื้นที่จัดสวนหรือไม่ รวมถึงวัสดุต่างๆ ที่ใช้จัดสวน เช่น ทรายถม ปุ๋ยคอก หินกรวด การกําหนดรายการ ของต้นไม้นั้นควรแยกเป็นชนิดๆ เพื่อง่ายต่อการจัดซื้อ และขนย้าย

5. ปูหญ้าให้สวย
หลังกําจัดวัชพืช ปรับหน้าดินจนเรียบ โรยทรายสมํ่าเสมอ ให้นําหญ้าแผ่นที่เหมาะสมกับสวนของเรา ซึ่งมีตั้งแต่หญ้านวลน้อย หญ้ามาเลเซีย หรือหญ้าญี่ปุ่น เริ่มปูหญ้าจากด้านในของสนาม ต้องปูให้หญ้าแผ่นเรียงชิดกันห้ามเกยซ้อนกัน ปูเสร็จเรียบร้อยให้นํ้าหญ้าทันที ทําติดต่อกันสองสัปดาห์

6. ลงมือจัดสวน
เริ่มต้นจากการแต่งต้นไม้ที่ซื้อมา ตรงไหนที่มีใบรก ๆ ก็ตัดแต่งออกก่อนได้ ก้อนหินนําไปวางให้เป็นมุม จัดทุกอย่างให้เป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้ และอย่าลืมว่าสวนจะต้องมีสีสันของสีดอกไม้ประดับต่าง ๆ เพื่อสร้างความสวยงามให้กับตัวบ้าน หากมีแค่สีเขียวอย่างเดียวก็ธรรมดาเกินไป ทําให้ดูโดดเด่นสักหน่อย จะได้เป็นหน้าบ้านน่ามอง 

 

 

 
 

บทความที่เกี่ยวข้อง


×
ความคิดเห็น
ชื่อ