ต่อเติมเพื่อให้บ้านเติมเต็ม


 

 

    เมื่อนึกถึงบ้านก็นึกถึงความเป็นครอบครัว และสิ่งที่ช่วยทำให้ความเป็นครอบครัวมีความสมบูรณ์พร้อมก็ต้องประกอบไปด้วยสมาชิก และเมื่อถึงวันที่ครอบครัวเริ่มขยาย บ้านก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเพียงพอต่อการอยู่อาศัยของสมาชิกทุกคนในครอบครัว

อันดับแรกต้องคำนึงถึงรูปแบบด้านสถาปัตยกรรม สภาพพื้นที่ในส่วนที่ต้องการต่อเติม ซึ่งควรมีรูปแบบที่สอดคล้องกับตัวบ้านเดิม โดยหลักในการต่อเติมควรแยกโครงสร้างของส่วนที่ต่อเติมใหม่ให้แยกขาดจากโครงสร้างเดิม เพื่อป้องกันปัญหาการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของบ้านที่อาจเกิดขึ้นได้ และลองให้วิศวกรออกแบบคำนวณในส่วนที่จะต่อเติมมาให้ดูก่อนตัดสินใจทำ ดีกว่าทำไปแล้วต้องมารื้อใหม่ให้เปลืองงบ

ขั้นตอนต่อไปควรพูดคุยหรือแจ้งให้บ้านข้างเคียงรับรู้ว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องต่อเติมบ้าน เพื่อป้องกันปัญหาข้างบ้านไปแจ้งร้องเรียนในภายหลัง

การต่อเติมบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ หรืออาคารพาณิชย์ จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากทางราชการ หากมีการขยายพื้นที่ชั้นใด ชั้นหนึ่ง ตั้งแต่ 5 ตร.ม. ขึ้นไป รวมถึงการเปลี่ยนหลังคาหรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิม และสิ่งที่เจ้าของบ้านต้องระมัดระวังคือ เรื่องของกฎหมายได้กำหนดระยะถอยร่นไว้สำหรับอาคารแต่ละชนิด เช่น เรื่องระยะห่างของพื้นที่ผนังด้านที่เปิดประตูหน้าต่างจากเขตที่ดิน หรือการทำช่องระบายลมไปชิดข้างบ้านจนมีเสียง แสง หรือกลิ่นจากห้องครัวไปรบกวนข้างบ้าน และการระบายน้ำฝนควรทำรางน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนไหลล้นไปบ้านคนอื่น

สุดท้ายต้องใส่ใจกับเรื่องของทิศทางลมและการระบายอากาศ โดยเฉพาะทาวน์เฮาส์เมื่อต่อเติมหลังบ้านแล้ว อาจทำให้ลมไม่หมุนเวียนจากหน้าบ้านออกสู่หลังบ้านได้ ซึ่งจะทำให้บ้านร้อนอบอ้าว นอกจากนี้ การเพิ่มพื้นที่ควรทำช่องสำหรับรับแสงเข้าจากธรรมชาติ เพื่อทำให้บ้านดูสว่างโดยไม่ต้องเปิดใช้ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มแสงสว่างตลอดเวลา

ฉะนั้นการมองหาโครงการที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของโครงสร้างตั้งแต่แรกเริ่ม ก็จะช่วยให้การต่อเติมบ้านเป็นเรื่องที่ดูไม่ยุ่งยากอีกต่อไป ยิ่งโครงการที่มีการวางระบบตั้งแต่เรื่องของโครงสร้าง รวมถึงมีทีมวิศวกรที่ให้คำปรึกษาและควบคุมคุณภาพการทำงานของช่างในทุกขั้นตอน อย่างโครงการของพฤกษา เรียลเอสเตท ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการคิด สร้างสรรค์คุณค่า เพื่อลูกค้า และได้ทำการวิจัยถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาออกแบบโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ โดยคำนึงถึงเรื่องของการออกแบบจัดวางพื้นที่ พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด เพื่อตอบรับกับการอยู่อาศัยของสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้อย่างลงตัวที่สุด

 

 

 
 

บทความที่เกี่ยวข้อง


×
ความคิดเห็น
ชื่อ